หน้าแรก

สินค้า

www.vzipbag.com

.................................

ซองซิปใส ทุกขนาด ตั้งแต่ 4x6 ซ.ม. จนถึง 30x46 ซ.ม.

ภาพตัวอย่าง

 

 

ซองซิปสีชาน้ำตาล กันแสง ตั้งแต่ 4x6 ซ.ม. จนถึง 15*23 ซ.ม.ซองซิปสีโกโก้เข้ม แบบทึบ ตั้งแต่ 5x7 ซ.ม. จนถึง 15*23 ซ.ม.

 

 

ซองซิปสีขาวล้วน มีขนาด 7*10 , 8*12 , 9*13 ซม.

© Copyright All rights reserved
Powered by www.vzipbag.com