หน้าแรก

สินค้า

www.vzipbag.com

.................................

- ขวดพลาสติก ขวดยาน้ำพลาสติก 30 ml. , 60 ml. , 120 ml. , 180 ml., 240 ml. , 300 ml., 450 ml. ,1000 ml.

- แกลลอนใหญ่ 3800 ml. , 5000 ml.

- กล่องบรรจุยาสมุนไพร สี่เหลี่ยมขาวขนาด 100 ml.(บรรจุ 60 เม็ด) , 150 ml.(บรรจุ 100 เม็ด)

 

ภาพตัวอย่าง© Copyright All rights reserved
Powered by www.vzipbag.com